İHKİB GİY Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması Final Jürisi 14 Takımın sunumları ile fizikselde gerçekleşecek.

Ödül töreni canlı yayını izlemek için 17 Mayıs saat 19:00'da İHKİB Youtube Kanalı'na bekliyoruz!

Eğitimler

İHKİB GİY kapsamında yarışmacı öğrencilere eğitimler ve mentörlük, eleme öncesi ve sonrası olmak üzere iki aşamada planladı.

Eleme öncesinde toplam 250 yarışmacı öğrenci ve 50 yarışma takım olacak. Takımlar, yarışmacı öğrencilerin kesinleşmesinin ardından İHKİB tarafından interdisipliner bir yapıda ve her yarışmacı takımından en az bir tekstil mühendisliği bölümü öğrencisi bulunacak şekilde oluşturulacak. Yarışma takımlarının oluşturulmasını takiben yarışmacı öğrencilerin yenilikçi girişimci bir fikir bulmalarına ve buldukları fikri geliştirmelerine destek olacak eğitimlerin verilecek.

Eleme öncesi dönemde:

Yarışmacı öğrencilere mentörlük, ARAMA Danışmanlık (www.aramasearch.com) danışmanları tarafından sunulacak ve bu mentörlüğün kapsamı eğitimlerin içeriği ile uyumlu olacak şekilde yarışmacı öğrencilerin yenilikçi girişimci bir fikir bulmalarının ve buldukları fikirleri geliştirmelerinin desteklenmesi yönünde olacak. Eleme öncesi dönemde yarışmacı öğrencilere ARAMA Danışmanları tarafından sunulacak mentörlük, “sohbet uygulaması” üzerinden süreç içerisinde belirlenecek olan gün ve/veya saatlerde, her bir yarışmacı takımın sözcüsü aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İki ayın tamamlanmasının ardından yapılacak eleme ile 10 yarışma takımı (50 yarışmacı öğrenci) seçilerek yarışmaya devam etme hakkı kazanacak.

Eleme sonrası dönemde:

Yarışmacı öğrencilere, takım olarak geliştirdikleri yenilikçi girişimci fikirleri gerçek dünyada uygulamalarına destek olacak eğitimlerin verilecek. Bu kapsamda ürünler açısından prototipleme, test etme, yeniden tasarlama, prototipleme dizgesi yol gösterici olurken iş modeli açısından da finansal yapılabilirlik, ticarileştirilebilirlik, iş kurma & girişimcilik, işletme hukuku, Ar-Ge hukuku gibi teknik konular göz önünde bulundurulmaktadır.

Eleme sonrası dönemde yarışmacı öğrencilere ARAMA Danışmanlık tarafından belirlenecek “Akademik Mentörler” ile İHKİB tarafından belirlenecek “Profesyonel Mentörler” tarafından mentörlük sunulacak. Bu mentörlüğün kapsamı da modelleme (iş modeli & ürün modeli [prototipleme-test etme] merkezli olacak. Dolayısıyla akademi mentörlerinin daha çok ürün (modeli) geliştirme başka bir deyişle prototipleme, test etme, yeniden tasarlama, prototipleme, yeniden test etme gibi yenilikçi girişimci fikrin uygulanabilirliği konusunda, profesyonel mentörlerin ise tekstil ve Hazır Giyim sektörünün yapısı, ürün gamı, bu sektörde iş kuracak kişilerin sahip olması gereken ön bilgiler konusunda bilgilerini ve deneyimlerini yarışmacı takımlar ile paylaşacaklar.